TARSUS EĞİTİMİŞ
YÖNETİM KURULU
 
Yunus KARAMIK
  BAŞKAN
505 724 13 40
yunuskaramik@hotmail.com
FİLİZ KONUK Deniz TOKMAK Celal KAYIR
Örgütlenme Sekreteri Eğitim Sekreteri Eğitim Sekreteri
505 386 23 16 505 746 06 74 505 656 19 68
filizkonuk31@gmail.com celalkayir@hotmail.com celalkayir@hotmail.com
MERİÇ TASASIZ DUYGU KORTUN Deniz AKSOY
Basın Yayın Sekreteri  Hukuk Sekreteri Mali Sekreter
505 218 15 34 532 133 66 95 505 359 68 10
merictasasiz@gmail.com duygukortun @yahoo.com denizaksoy@meb.gov.tr